Tâm Sự Của Sale Win Win Real

Muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học. Chả ai bắt đầu bán mà có kiến thức có kinh nghiệm cả. Làm thì mới có kinh nghiệm, Học mới có kiến thức.